Czech

NBS2GO českyJak zahájit skupinku studia Bible

Věříme, že Bůh touží využít toho, kdo jste a v jakém společenství žijete, kde pracujete, aby to mělo dopad na věčnost. Zde jsou tři snadné kroky pro začátek:

1. MODLITBA

… to vše začíná modlitbou a vztahy.

MODLITBA
● Modlete se za přítele, který vám pomůže zahájit studium Bible ve skupině.
● Modlete se společně a pravidelně. Poproste Boha, aby vám sdělil svůj plán a nasměroval vás.
● Modlete se při procházce po svém okolí. Proste Boha o požehnání a ochranu.
● Modlete se za lidi jmenovitě. Proste Boha o příležitost setkávat se s lidmi, starat se o ně a sloužit jim. Tyto skutky otvírají srdce a budují nové vztahy.
● Modlete se za ně, aby měli zájem o studium Bible.


VZTAHY
● Seznamte se s těmi, kteří žijí a pracují ve vašem okolí. Buďte přátelští a povzbuzujte je.
● Dávejte podnět ke konverzaci – pokládejte dobré otázky a buďte dobrými posluchači.
● Pokuste se společně trávit čas u čaje, kávy nebo jídla.
● Vyhledávejte příležitosti, jak lidi milovat, obdarovávat a sloužit jim.

2. SPOJENÍ

… najděte ty, kteří mají zájem.

NAPLÁNUJTE SETKÁNÍ/ SHROMÁŽDĚNÍ
● Vyberte datum, čas a místo.
● Sepište si lidi, které chcete pozvat.
● Pomodlete se a pozvěte je.
● Naplánujte občerstvení, pokud chcete.
● Napište si otázky ke konverzaci nebo vymyslete aktivity, které napomůžou vzájemnému seznámení během setkání.


JAK VÉST SETKÁNÍ
● Podávejte kávu, čaj anebo jiné občerstvení, je-li to žádoucí.
● Přivítejte je, představte se a seznamte se navzájem (použijte otázky nebo různé činnosti) a
dejte jim čas, aby si užili společné chvíle.
● Ke konci setkání řekněte něco takového:„Strávili jsme spolu krásné chvíle. Rád/a bych
vám poskytl/a bezpečné místo mezi laskavými lidmi, kde naše skupina bude společně studovat Bibli, objevovat, co je v ní napsáno a jak se nás to vše osobně dotýká. Dejte mi prosím vědět, pokud budete mít zájem.“

3. VEDENÍ

… tady začínáme.

● Stáhněte si materiály studijní příručky a vytiskněte je pro každou osobu.
● Vyberte jednu ze čtyř sad Navrhovaných veršů ve studijní příručce.
● Účastníci budou potřebovat malý zápisník, aby si zaznamenali své odpovědi na každodenní
otázky.

Kontaktujte nás na adrese contact@nbs2go.com pro pomoc s překladem.

Studium Bible v češtině

SVĚTLO (Czech – Light)

SVĚTLO: Život mořských želv je v oceánu. Čeká je jistá smrt, pokud je z jejich přirozeného prostředí odvede umělé osvětlení. Ježíš prohlašuje: „Já jsem světlo světa……,.světlo vedoucí k životu“ Jan 8:12. Věnováno čtyřem studiím zaměřeným na život, vztahy, zázraky a Ježíšova poselství.

Study Guide: View | Download
Leader Guide: View | Download
Duration: 8 week