Thai

NBS2GO ในภาษาไทยวิธีเริ่มกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะใช้ความเป็นคุณและสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย ทำงาน หรือเข้าสังคมเพื่อสร้างผลกระทบชั่วนิรันดร์ ในการเริ่มต้น มีสามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. อธิษฐาน

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานและความสัมพันธ์

การอธิษฐาน

 • อธิษฐานให้เพื่อนที่จะช่วยคุณเริ่มกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์
 • อธิษฐานด้วยกันเป็นประจำ ขอแผนการและทิศทางจากพระเจ้า
 • อธิษฐานในขณะที่คุณเดินไปในทางของคุณ ขอพรและการปกป้องจากพระเจ้า
 • อธิษฐานให้ผู้คนโดยระบุชื่อ ขอโอกาสจากพระเจ้าเพื่อพบปะ ดูแล และรับใช้พวกเขา การดูแลเอาใจใส่ เปิดใจ และสร้างความสัมพันธ์
 • อธิษฐานให้พวกเขาสนใจศึกษาพระคัมภีร์

ความสัมพันธ์

 • พบปะผู้คนที่อาศัย ทำงาน หรือสังสรรค์ใกล้ๆ คุณ เป็นมิตรและให้กำลังใจ
 • เริ่มการสนทนา – ถามคำถามที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ดี
 • ใช้เวลาร่วมกัน ดื่มชา กาแฟ หรือทานอาหาร
 • มองหาโอกาสที่จะรัก ให้ และรับใช้

2. เชื่อมต่อ

หาคนที่สนใจ

วางแผนการรวมกลุ่ม

 • เลือกวันที่ เวลา และสถานที่
 • ทำรายชื่อคนที่คุณต้องการให้มา
 • อธิษฐานและเชิญพวกเขา
 • วางแผนสำหรับเครื่องดื่มและของว่าง ถ้าคุณต้องการ
 • ทำรายการคำถามสำหรับการสนทนาหรือวางแผนกิจกรรม “ทำความรู้จัก” สำหรับการรวมกลุ่มของคุณ

คู่มือการรวมกลุ่ม

 • เสิร์ฟกาแฟ ชา และ/หรือของว่างหากต้องการ
 • ต้อนรับ แนะนำตัวเองและทำความรู้จักกัน (ใช้คำถามหรือกิจกรรม) และให้เวลาพวกเขาได้สนุกกัน
 • เมื่อใกล้หมดเวลา ให้พูดแบบนี้เช่น เรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกัน ฉันต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและชุมชนที่เอื้ออาทรที่กลุ่มของเราสามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน ค้นพบสิ่งที่กล่าวไว้และเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจ

3. นำ

… เริ่มเลย

 • ดาวน์โหลดและพิมพ์คู่มือการศึกษาสำหรับแต่ละคน
 • เลือกหนึ่งในสี่ชุดของข้อพระคัมภีร์ที่แนะนำในคู่มือศึกษาฉบับนั้น
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้สมุดบันทึกขนาดเล็กเพื่อบันทึกคำตอบสำหรับคำถามประจำวัน

การศึกษาพระคัมภีร์ในภาษาไทย

ความสว่าง (Thai – Light)

ความสว่าง: ชีวิตเต่าทะเลอาศัยอยู่ในมหาสมุทร แน่นอนว่าพวกมันจะตายหากแสงประดิษฐ์ดึงดูดพวกมันออกจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พระเยซูประกาศว่า “เราเป็นความสว่างของโลก…ความสว่างที่นำไปสู่ชีวิต” ยอห์น 8:12 เจาะลึกการศึกษาสี่เรื่องที่เน้นเรื่องชีวิต ความสัมพันธ์ การอัศจรรย์ และคำสอนของพระเยซู

Study Guide: View | Download
Leader Guide: View | Download
Duration: 8 week

การเตรียมรับการเสด็จมา (Thai – Advent)

การเตรียมรับการเสด็จมาเป็นแผนสี่สัปดาห์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของเราสู่การเสด็จมาอย่างถ่อมตนของ พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา การศึกษานี้ประกอบด้วยเรื่องราวสี่เรื่องจากมัทธิวและลูกา เราจะเรียนรู้ แผนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์และสัมผัสประสบการณ์ว่าการอยู่ในเหตุการณ์ เหล่านี้เป็นอย่างไร สามารถใช้รูปแบบถามตอบสำหรับการนมัสการในครอบครัว การสนทนากลุ่ม และการศึกษาด้วยตนเอง

Study Guide: View | Download
Duration: 4 week